Collectie Gelderland

Sporen van de rechthoekige aanleg vande Batavenburcht op het boveneind van de middenste sleuf; gezien van Z.W. naar N.O. RMO opgravingstent