Collectie Gelderland

urn

laat-Germaansch kommetje, versierd met vingernagelindrukken