Collectie Gelderland

urn

Hallstatt-urn van aardewerk zonder versiering. Een randscherf ontbreekt; vele verlijmingen en aanvullingen.