Collectie Gelderland

beker

Klein, grof, cylindervormig bekertje van roodachtig, met steentjes ruwgemaakt aardewerk. Op het midden loopt een verdikte band, versierd met verticale breede inkeepingen daarboven en -onder horizontale inkeepingen, "touwversiering". Onderaan een rij diepe putjes. Met oude verlijmingen en aanvullingen.