Collectie Gelderland

Geen titel

Vz: gelauwerd borstbeeld n.r., IMP ANTONINUS AUG, Kz: Providentia n.l. leunend op zuil; met cornucopiae, PROVID DEORVM