Collectie Gelderland

Klokbekerkultuur, sporen in de heuvel met drie cultuurlagen