Collectie Gelderland

Brandheuvel met 385 brandstapel en greppel er omheen, linker helft