Collectie Gelderland

Munt, sestertius van Nero

Vz: gelauwerd hoofd n.r., IMP NERO CAESAR AUG P MAX TR POT PP, Kz: Ceres n.l. zittend, terwijl Annona n.r. staat, ANNONA A[VGVSTI CER]ES; in afsn. SC