Collectie Gelderland

Geen titel

Knikpot met horizontale stippellijnen. Deel van de hals ontbreekt.