Collectie Gelderland

Geen titel

Pot van aardewerk. Met oude verlijmingen en aanvullingen. Veel lacunes bij de verlijmingen.