Collectie Gelderland

urn

Urntje van aardewerk, dubbelconisch van vorm met spatelindrukken op de schouder. Oude verlijmingen en aanvullingen.