Collectie Gelderland

Een paar paalgaten en tussen deze balksporen van de grote poort