Collectie Gelderland

deel van een fallusamulet

Gedeelte van een bronzen dubbel fallusamulet.