Collectie Gelderland

fragment van een bijl

fragment van een stenen doorboorde hamer. Later is dit fragment op de breukvlakken weer gedeeltelijk gepolijst