Collectie Gelderland

Groep Hertenkamp 1909, Dr. Holwerda, Prins Hendrik

Prins Hendrik staat hier geflankeerd door twee onbekenden voor het centrale graf uit grafheuvel nummer 8, die dateert uit de bronstijd. Rechts staat Holwerda met zijn vrouw. De twee onbekenden zouden vrienden van de prins kunnen zijn of twee leden van de hofhouding. Opvallend is dat alle heren, die lager zijn in rang, de hoed uit beleefdheid hebben afgezet. Op de foto van twee jaar daarvoor, waarop Koningin Wilhelmina met Holwerda is te zien (nr. 62), hield Holwerda zijn hoed nog op.