Collectie Gelderland

Woerd. Palissadegreppel, gedeeltelijk uitgediept in de hoek ervan vlak ten Z. van X op de plattegrond. Genomen vanaf ongeveer X naar het Z.O.