Collectie Gelderland

fragment van een ring

5 (?) fragmenten van een tweezijdig getordeerde wendelring