Collectie Gelderland

fragmenten van een naald

bronsfragmenten, behoord hebbend tot een naald (?) met platten knop