Collectie Gelderland

Halsring

bronzen halsring, naar de voorzijde breed uitlopend, en kunstig, als uit vier elkander omslingerende, de uiteinden grijpen in elkaar en veren