Collectie Gelderland

pot

Middeleeuwsch cylindervormig plat bakje, aardewerk. Bestaande uit verlijmingen, met enkele ontbrekende scherven.