Collectie Gelderland

Geen titel

Kommetje van terra sigillata. Een scherf uit de rand ontbreekt; oude verlijming; slijtageplekken langs de rand.