Collectie Gelderland

Geen titel

Urntje van aardewerk. Oude verlijmingen; chips en een scherfje van de rand af; oppervlaktebeschadiging.