Collectie Gelderland

Geen titel

Kruik met oor van witte pijpaarde. Vorm Brunsting, Grafveld onder Hees, pl. 4.2. Ca. 100 na Chr. en iets later. Aanvulling in de rand. Aarde in de kruik.