Collectie Gelderland

Geen titel

Vuurstenen werktuig met doorboring.