Collectie Gelderland

Laat-rom. aardewerk uit het grafveld

e 1928/3.17-19, 21