Collectie Gelderland

Grafkuil met mensenresten in een heuvel ten N van de schans