Collectie Gelderland

Geen titel

Schaal van terra sigillata. Slijtageplekken; de rand is beschadigd.