Collectie Gelderland

Geen titel

Interieur, glas in loodraam met de afbeelding van de beschermheilige van de kerk en de parochie Sint-Caecilia getoond op het gebranschilderd glas in het spitsboogvenster boven de grote toegangsdeur boven het portaal van de kerk.