Collectie Gelderland

Geen titel

Opgraving van put 14, richting het zuidzuidoosten, van het onderzoek Nijmegen-Waalkade/Steenstraat o.l.v. H. Brunsting (RMO/ROB), met o.a. de laat-Romeinse muur die door een (post)middeleeuwse beerput en goot wordt doorsneden. Op de achtergrond is de keermuur van het Groene Balkon te zien.Vgl. Van Tent 1973, fig. 8. Tent, W.J. van, 1973: Excavations along the Limes, BROB 23, 123-134.