Collectie Gelderland

Geen titel

Voorgevel middenschip met gotisch spitsboogvenster, entree en spaarvelden met decoratie.