Collectie Gelderland

Geen titel

Vierakkerselaak in het toekomstig plan Zuidwijken in noordwestelijke richting.