Collectie Gelderland

Geen titel

Poort met gotische spitsboog in muurtoren.