Collectie Gelderland

Geen titel

R.K.kerk, Heilige Geestkerk, gezien vanaf de Vondellaan in noordelijke richting.