Collectie Gelderland

Geen titel

De gereedkoming van de restauratie van de Grote of Gudula Kerk. Preekstoel en koor na de restauratie.