Collectie Gelderland

Geen titel

Gebouw van de Rijkspolitie. Nu (2014) afgebroken en is een appartementengebouw op de plek gebouwd.