Collectie Gelderland

Geen titel

Ooit was hier de Bewaarschool gevestigd.