Collectie Gelderland

Geen titel

Sluitsteen 1716.