Collectie Gelderland

Geen titel

Gewelfschildering uit de 15de eeuw in de Walburgiskerk. Voorstellende de opstanding uit de graven, Jezus op de regenboog, daaronder Maria, Johannes de Doper met daaronder zwarte vlakken (de graven) waaruit de mensen opstaan.