Collectie Gelderland

Geen titel

Bouw van een sluisput voor het Twentekanaal.