Collectie Gelderland

Geen titel

We zien huize Sint Elisabeth voor ouderenzorg met op de voorgrond de overkapte houten gang die leidde van de poort aan de Geweldigershoek naar de deur van het hoofdgebouw.