Collectie Gelderland

Geen titel

Overzicht voor- en zijgevel met pleisterwerk in blokverband, schuif en draaivensters na het huisnamenproject.