Collectie Gelderland

Geen titel

Zijgevel en achtergevels van Hoogestraatje 4-8.