Collectie Gelderland

Geen titel

De werkverschaffers en - bedelers van het Burgerlijk Armbestuur.