Collectie Gelderland

Geen titel

Overzicht deel voorgevel met souterrain,schuifvensters, luiken, risalerende linker vensteras, aanzet-en sluitstenen en siermetselwerk in het fries.