Collectie Gelderland

Geen titel

Detail kloostergang tegen de Broederenkerk met spitsbogen. Het rechtergedeelte van de kloostergang is gereconstrueerd. Dit is zichtbaar aan het afwijkende metselwerk.