Collectie Gelderland

Geen titel

Schoolfoto van vermoedelijk de Openbare Lagere school te Eerbeek t.g.v. het 25-jarig jubileum als schoolhoofd van Ids Bierma (staand geheel rechts).