Collectie Gelderland

Geen titel

Overzicht deels dichtgezette gotische vensters aan de Rosmolensteeg van het Dormitorium van het Broederenklooster.