Collectie Gelderland

Geen titel

Het afleggen van de eed door de heer Hissink. V.l.n.r.: wethouder Hatzman, burgemeester Van Veen, secretaris Van der Heijden en wethouder Hissink.