Collectie Gelderland

Geen titel

Het station van de Geldersch Overijsselsche Stoomtram Maatschappij bij hotel De Valk.