Collectie Gelderland

Geen titel

Vaandeluitreiking aan de Bijzonder Vrijwillige Landstorm afdeling Brummen. Op het toneel van zaal Concordia. Van links naar rechts: G.P. Troost, B. Hartelman, M. Timmer, H. v.d. Heerden, Ridder van Huissen van Kattendijke, J.W. Schoonman, Luitenant-Kolonel N.J. Lavaleye, Jhr. Coehoorn van Sminia, burgemeester Van Limburg Stirum, M. de Roo, L.M. Baron van Boecop, Baron van Sijtzama, M. Pels Rijcken, F. van Marle.